• Đắt hàng, ôtô bán ở Việt Nam mới bằng... số lẻ của Indonesia

    Thị Trường 07/06/2014 2:32 PM | Bình luận: 0 | Đọc: 1.663

    Khởi sắc và liên tục tăng trưởng, nhưng sản lượng tiêu thụ ôtô trong nước vẫn chỉ đứng thứ 5 trong khu vực Đông Nam Á và chưa bằng số lẻ của thị trường Indonesia.

  • Ngành ô tô: Tất yếu!

    Thị Trường 19/05/2014 11:12 PM | Bình luận: 0 | Đọc: 1.975

    Ô tô là ngành công nghiệp Chính phủ kỳ vọng nhiều với không ít chính sách ưu đãi hỗ trợ; đây cũng là ngành công nghiệp chiếm nhiều giấy bút, chất xám với các Đề án chiến lược phát triển, các bài viết phân tích, bình luận, hiến kế đóng góp ý kiến; các cuộc hội thảo, thảo luận.... Vậy nhưng đến nay Việt Nam vẫn chưa có một nền công nghiệp ô tô đúng nghĩa. Đó là một thực tế.

Thêm tin bán xe ở đây ? +