• Đến 2020, mua bán ô tô, xe máy sẽ không còn sử dụng tiền mặt

    Đến 2020, mua bán ô tô, xe máy sẽ không còn sử dụng tiền mặt

    Thị Trường 07/01/2017 7:44 AM

    Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với mục tiêu đến cuối năm 2020 sẽ ban hành quy định giao dịch những tài sản có giá trị lớn (như ô tô, xe máy, tàu thuyền,…) thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt.