• Đau đầu khi lái xe trong các con hẻm nhỏ

    Đau đầu khi lái xe trong các con hẻm nhỏ

    Tiện ích 02/11/2019 8:30 AM

    Sáng đi làm gặp ngay đoạn đường đang sửa chữa. Vội vàng rẽ vào một con hẻm nhỏ để không bị trễ giờ. Loay hoay thế nào lại bị quẹt vào tường, trầy sơn một mảng lớn sau đuôi xe.