• Lưu ý khi dừng xe giúp người bị tai nạn giao thông

    Lưu ý khi dừng xe giúp người bị tai nạn giao thông

    Tiện ích 03/03/2016 9:56 AM

    Việc giúp đỡ kịp thời trong các vụ tại nạn giao thông có thể giúp người bị nạn giữ được mạng sống. Tuy nhiên, tình trạng bỏ mặc người bị tai nạn giao thông một cách vô cảm diễn ra ngày càng nhiều. Vậy đâu là nguyên nhân?