• Nissan Việt Nam giảm giá bán nhiều dòng xe từ tháng 6

    Nissan Việt Nam giảm giá bán nhiều dòng xe từ tháng 6

    Thị Trường 08/06/2016 3:06 PM

    Nằm trong chiến lược điều chỉnh chính sách giá hấp dẫn nhằm mang tới cho khách hàng Việt Nam cơ hội sở hữu các sản phẩm của Nissan, từ tháng 6/2016 Nissan Việt Nam áp dụng điều chỉnh bổ sung giá bán lẻ đề xuất mới cho một số dòng sản phẩm.