• Khởi động Ducati Travel Experience 2016

    Khởi động Ducati Travel Experience 2016

    Thị Trường 06/06/2016 8:34 AM

    Hành trình xuyên Việt - Ducati Travel Experience 2016 đã chính thức được Ducati Việt Nam khởi động với điểm xuất phát là Tp Hồ Chí Minh. Đi qua hơn 10 địa điểm nổi tiếng tại Việt Nam, sự kiện sẽ đến điểm cuối tại Hà Nội.