• Top những công nghệ đỉnh từ xe đua F1 được đưa xuống xe phổ thông

      Top những công nghệ đỉnh từ xe đua F1 được đưa xuống xe phổ thông

      Khám Phá 01/04/2019 10:04 AM

      F1 không phải là một cuộc chơi của những kẻ rảnh rỗi chỉ biết mang tiền đi đốt mà đó còn là nơi tao nên những bước đột phá cho ngành công nghiệp xe hơi, nơi mà từ đó những chiếc xe phổ thông được thừa hưởng những tình hoa công nghệ của nhân loại. Sau đây là những công nghệ được mang xuống những chiếc xe hàng ngày lấy từ F1.