• Hệ thống cân bằng điện tử ESP hoạt động như thế nào?

    Hệ thống cân bằng điện tử ESP hoạt động như thế nào?

    Khám Phá 05/11/2016 7:52 AM

    Hệ thống cân bằng điện tử ESP là một tính năng an toàn hoạt động khi xe bắt đầu mất kiểm soát hoặc đi lệch hướng, trung tâm điều khiển sẽ gửi lệnh đến mỗi bánh xe và điều khiển hướng đi cho xe hỗ trợ cùng tay lái đưa xe trở về trạng thái an toàn.