• Những biển báo giao thông cần đặc biệt lưu ý

    Những biển báo giao thông cần đặc biệt lưu ý

    Tiện ích 25/10/2016 7:37 AM

    Trong hệ thống biển báo hiệu đường bộ Việt Nam do Bộ GTVT quy định, khi điều khiển ôtô, xe máy trên đường, người tham gia giao thông cần nắm rõ quy định các biển báo hiệu để chấp hành trong đó đặc biệt là các loại biển báo cấm.