• ArcaBoard - thảm bay giá 20.000 USD

    ArcaBoard - thảm bay giá 20.000 USD

    Khám Phá 29/12/2015 2:30 PM

    Arcaspace, một tập đoàn tên lửa và thiết bị bay không người lái đã giới thiệu một chiếc “thảm bay” với tên gọi ArcaBoard có thể bay lên không trung trong khoảng 6 phút.