• Trung tâm đào tạo lái xe nào đạt chuẩn?

    Trung tâm đào tạo lái xe nào đạt chuẩn?

    Khám Phá 02/11/2014 9:32 PM

    Cùng với sự gia tăng về nhu cầu sử dụng xe hơi, có rất nhiều cơ sở đào tạo lái xe mọc lên trên khắp cả nước. Tuy nhiên không phải cơ sở nào cũng đáng tin cậy và hội đủ những yếu tố cần thiết của một trung tâm đào tạo lái xe chuyên nghiệp.