• Đem Rolls-Royce Cullinan đi drift - liệu có ổn không?

    Đem Rolls-Royce Cullinan đi drift - liệu có ổn không?

    Thị Trường 25/02/2020 3:18 PM

    Drift với xe thể thao là một điều bình thường, nhưng với SUV là điều nguy hiểm, nhưng với Rolls-Royce Cullinan lại khác, phải nhờ tới đoạn đường bùn lầy mới có thể thắng được phần nào hệ thống an toàn mới trình diễn được vài vòng donut.