• Những vật dụng cần thiết cho ô tô

      Những vật dụng cần thiết cho ô tô

      Tiện ích 10/08/2017 4:01 PM

      Có những vật dụng rất quen thuộc với chúng ta, tưởng chừng như không cần thiết, tuy nhiên, trên những chặng đường dài, nó sẽ là vật cứu cánh ta trong những trường hợp khẩn cấp. Sau đây là một số vật dụng các lái xe nên mang trên xe, đề phòng khi dùng đến.