• Chiến binh Hummer sắp trở lại

    Chiến binh Hummer sắp trở lại

    Thị Trường 21/10/2019 9:05 AM

    Đối với những người mê xe tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới, Hummer đã trở thành một dòng xe biểu tượng với nhiều đặc điểm khác biệt so với phần còn lại.