• Hướng dẫn đánh driver (phần 1)

    Hướng dẫn đánh driver (phần 1)

    Golf 26/11/2019 1:37 PM

    To, dài, đẹp mắt, đánh rất xa và kêu rõ to. Đó là những hình ảnh đầu tiên của cây driver đập vào mắt một người mới tập chơi golf.