• Thay đổi ý thức tham gia giao thông cùng Commit VietNam

    Thay đổi ý thức tham gia giao thông cùng Commit VietNam

    Khám Phá 29/12/2014 2:43 PM

    Bạn luôn cảm thấy ngột ngạt khi tham gia giao thông hàng ngày? Bạn từng muốn lên án những hành vi sai trái của những người tham gia giao thông kém văn minh? Bạn muốn thay đổi ý thức tham gia giao thông của cộng đồng nhưng lại e ngại rằng chỉ có một mình?