• BMW X1 2016: Sự “lột xác” toàn diện

    BMW X1 2016: Sự “lột xác” toàn diện

    Ô tô 05/06/2015 2:20 PM | Bình luận: 0 | Đọc: 152403

    BMW X1 2016 không đơn thuần chỉ là một bản nâng cấp, mà thực sự được xem như là một mẫu xe hoàn toàn mới. Điều này được thể hiện rõ ngay từ thiết kế đến các trang bị mới.