• Khám phá Mercede R – Class 2011 với nhiều cải tiến mới

    Khám phá Mercede R – Class 2011 với nhiều cải tiến mới

    Ô tô 11/01/2012 10:44 AM | Bình luận: 0 | Đọc: 8741

    R – Class là mẫu xe được đánh giá là kém thời trang nhất trong tất cả các sản phẩm của Mercedes-Benz. Sang phiên bản 2011 Mercedes đã có nhiều cải tiến mới nhằm khắc phục điểm yếu vế mặt ngoại hình của R – Class.