• Tin tức thị trường xe

  • Bỏ mộng “4 bánh” vì… phí

    Thị Trường 20/02/2012 2:50 PM | Bình luận: 0 | Đọc: 20.537
    Bỏ mộng “4 bánh” vì… phí

    Lượng xe ô tô bán ra đang rớt xuống mức kỷ lục. Nhiều hãng xe lớn chỉ bán được vài chục chiếc trong 1 tháng. Tạm chưa tính tới ảnh hưởng của suy giảm kinh tế, có thể nói, những chính sách “đánh” vào kinh tế nhằm hạn chế phát triển phương tiện giao thông cá nhân của Nhà nước đã tỏ ra có hiệu quả.

Đường Giá đất