• Tin tức thị trường xe

 • Công nghiệp ô tô: Tầm nhìn đến năm 2030- Kỳ II

  Thị Trường 03/05/2013 8:19 PM | Bình luận: 0 | Đọc: 1.603
  Công nghiệp ô tô: Tầm nhìn đến năm 2030- Kỳ II

  Mục tiêu quy hoạch phát triển ngành công nghiệp (CN) ô tô lần này mà Bộ Công Thương trình Chính phủ là lựa chọn được phương án phát triển CN ô tô Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 hiệu quả, ổn định và bền vững, phù hợp với bối cảnh quốc tế và khu vực...

 • Công nghiệp ô tô: Tầm nhìn đến năm 2030- Kỳ I

  Thị Trường 02/05/2013 8:11 PM | Bình luận: 0 | Đọc: 1.756
  Công nghiệp ô tô: Tầm nhìn đến năm 2030- Kỳ I

  Việt Nam đang đến gần theo các cam kết mở cửa thị trường, hội nhập kinh tế khu vực và thế giới, ngành công nghiệp ô tô Việt Nam phát triển với hàng loạt con số không đạt chỉ tiêu. Bộ Công Thương đang trình Chính phủ quy hoạch mới về phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam.

Thêm tin bán xe ở đây ? +
Thêm tin bán xe ở đây ? +