Hỗ Trợ Tài Chính / Tổ Chức Tín Dụng / Gói Vay

1. Đối tượng khách hàng

Khách hàng cá nhân có nguồn thu nhập ổn định

2. Mục đích vay

- Phục vụ nhu cầu đi lại của cá nhân và gia đình.

- Phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

3. Thời gian vay

Theo nhu cầu của khách hàng và quy định của Eximbank.

4. Số tiền cho vay

Theo nhu cầu khách hàng, nguồn thu nhập trả nợ và giá trị tài sản bảo đảm.

5. Lãi suất vay

Thời gian ưu đãi/ Lãi suất cho vay:

- 6 tháng:  7,5%/năm

- 12 tháng: Từ 7,9% đến 9%/năm

- Sau đó: LSTK 13T (LCK) + 3,5%/năm
6. Tài sản đảm bảo

Xe ô tô hình thành từ vốn vay.

7. Hạn mức 

2.000 tỷ

8. Hồ sơ vay vốn

-  Giấy đề nghị vay vốn (theo mẫu của Eximbanks)

- CMND, Hộ khẩu/ sổ tạm trú…

- Giấy xác nhận độc thân/ Giấy đăng ký kết hôn.

- Giấy tờ chứng minh nguồn thu nhập, khả năng trả nợ của khách hàng.

- Chứng từ chứng minh mục đích vay (Hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, hóa đơn..

- Hồ sơ tài sản bảo đảm.

Đăng ký tư vấn vay

Gói Vay Cùng Loại

Ngân hàng cho vay