Bảo hiểm vật chất xe ôtô - Bảo hiểm xe tự nguyện PVI Sài Gòn

1. Đối tượng bảo hiểm:

Xe cơ giới hoạt động trong lãnh thổ Việt Nam, bao gồm: thân, khung, vỏ, máy móc và các trang thiết bị khác trên xe.

2. Quyền lợi khi tham gia Bảo hiểm vật chất xe ô tô - bảo hiểm 2 chiều:

 • Đâm, va (bao gồm cả va chạm với vật thể khác ngoài xe cơ giới), lật, đổ, chìm, rơi toàn bộ xe, bị các vật thể khác rơi vào;

 • Hỏa hoạn, cháy, nổ;

 • Những tai họa bất khả kháng do thiên nhiên: Bão, Lũ lụt, sụt lở, sét đánh, động đất, mưa đá, sóng thần;

 • Mất toàn bộ xe do trộm, cướp;

 • Hành vi ác ý, cố tình phá hoại;

 • Cứu hộ trên toàn quốc;

Ngoài số tiền bồi thường thiệt hại của xe, Bảo hiểm PVI còn thanh toán cho Chủ xe/ Người được bảo hiểm những chi phí cần thiết và hợp lý để thực hiện các công việc theo yêu cầu và chỉ dẫn của Bảo hiểm PVI khi xảy ra tổn thất (thuộc phạm vi bảo hiểm), bao gồm:

 • Chi phí bảo vệ hiện trường, ngăn ngừa hạn chế tổn thất có thể phát sinh thêm;

 • Chi phí cứu hộ và vận chuyển xe bị thiệt hại tới nơi sửa chữa gần nhất.

Công ty bảo hiểm PVI chịu trách nhiệm thanh toán chi phí thực tế để sửa chữa, thay thế những bộ phận bị tổn thất hoặc trả bằng tiền cho chủ xe/ Người được bảo hiểm:

3. Bồi thường tổn thất bộ phận xe:

Công ty bảo hiểm PVI chấp nhận thay thế mới đối với những hạn mục bị tổn thất không thể khắc phục được hoặc chi phí khắc phục vượt quá 65% giá trị thay mới của hạng mục đó.

Bảo hiểm bồi thường chi phí sơn lại toàn bộ xe nếu trên 50% diện tích Sơn của xe bị hư hỏng do tai nạn. 

4. Bồi thường tổn thất toàn bộ xe:

Xe được coi là tổn thất vật chất toàn bộ khi bị mất trộm, bị cướp sau 60 ngày không tìm lại được hoặc chi phí sửa chữa thực tế của xe bị thiệt hại vượt quá 75% giá trị thực tế của xe tại thời điểm ngay trước khi xảy ra tổn thất.

Số tiền bồi thường toàn bộ bằng giá trị thực tế của xe trước khi xảy ra tai nạn và không vượt quá số tiền ghi trên GCNBH/ HĐBH 

5. Khách hàng có thể lựa chọn điều khoản bổ sung cho Bảo hiểm vật chất xe ô tô:

a) ĐKBS 003/XCG-PVI: Bảo hiểm mất cắp bộ phận

Phạm vi bảo hiểm: Bảo hiểm PVI nhận bảo hiểm và bồi thường cho tổn thất bộ phận của xe bị mất cắp, mất cướp. Giới hạn số lần mất cắp, mất cướp bộ phận được quy định cụ thể như sau: 

 • Được bồi thường tối đa 2 lần đối với thời hạn bảo hiểm 1 năm;

 • Được bồi thường tối đa 3 lần đối với thời hạn bảo hiểm lớn hơn 1 năm;

 • Không giới hạn đối với điều kiện về nơi đỗ xe;

Điều kiện bảo hiểm:

 • Xe tham gia bảo hiểm vật chất xe tại bảo hiểm PVI.

 • Mức khấu trừ: 20% tổn thất hoặc 2 triệu đồng /vụ tổn thất, tùy thuộc số nào lớn hơn.

Loại trừ: Điều khoản này không áp dụng đối với trường hợp chìa khóa xe bị mất cắp, mất trộm hoặc rơi mất.

b) ĐKBS 006/XCG-PVI: Không tính khấu hao phụ tùng, vật tư thay mới

Phạm vi bảo hiểm: Bảo hiểm PVI sẽ bồi thường toàn bộ chi phí thay thế mới cho những tổn thất hay thiệt hại vật chất đối với Xe cơ giới thuộc phạm vi bảo hiểm mà không áp dụng bất kỳ khoản khấu hao nào đối với những vật tư, phụ tùng bị thiệt hại (không bao gồm săm, lốp, gas hệ thống điều hòa nhiệt độ, nước làm mát).

Điều kiện bảo hiểm: Xe tham gia bảo hiểm vật chất xe tại bảo hiểm PVI.

c) ĐKBS 007/XCG-PVI: Lựa chọn cơ sở sửa chữa chính hãng

Phạm vi bảo hiểm: Chủ xe / Người được bảo hiểm/ Đại diện hợp pháp của chủ xe được quyền yêu cầu chỉ định sửa chữa tại Cơ sở sửa chữa chính hãng phù hợp, gần nhất trong lãnh thổ Việt Nam và có chi phí sửa chữa hợp lý, phù hợp với chủng loại xe được bảo hiểm.

Điều kiện bảo hiểm: Xe tham gia bảo hiểm vật chất xe tại bảo hiểm PVI.

Ghi chú: Cơ sở sửa chữa chính hãng là (các) cơ sở sữa chữa, showroom của công ty/ chi nhánh, đại lý bán/ phân phối xe được hãng sản xuất xe/ nhà phân phối xe ủy quyền hợp pháp thực hiện dịch vụ sửa chữa và cung cấp các loại phụ tùng chính hãng.

d) ĐKBS 008/XCG-PVI: Bảo hiểm thiệt hại động cơ do thủy kích

Phạm vi bảo hiểm: Bảo hiểm PVI nhận bảo hiểm và bồi thường cho xe bị thiệt hại động cơ (bị thủy kích) do lỗi vô ý của lái xe điều khiển xe đi vào vùng ngập nước. Bảo hiểm PVI sẽ chi trả chi phí cứu hộ xe tham gia bảo hiểm từ nơi xảy ra tổn thất đến cơ sở sửa chữa phù hợp gần nhất nếu tổn thất thuộc phạm vi bảo hiểm.

Điều kiện bảo hiểm:

 • Xe tham gia bảo hiểm vật chất xe tại bảo hiểm PVI.

 • Áp dụng Mức khấu trừ riêng, cụ thể như sau:

 • Trong trường hợp tổn thất mà nhà sản xuất chỉ cung cấp bộ tổng thanh động cơ (không cung cấp riêng các bộ phận, chi tiết đơn lẻ), Bảo hiểm PVI chấp nhận giải quyết bồi thường có khấu trừ 10% số tiền bồi thường cho toàn bộ tổng thành động cơ phải thay thế (sau khi đã tính khấu hao đối với trường hợp không tham gia bảo hiểm theo điểu khooản bổ sung 006/XCG-PVI) trên cơ sở có xác nhận về chính sách bán hàng của nhà sản xuất.

 • Các trường hợp khác: Bảo hiểm PVI sẽ áp dụng mức khấu trừ 20% số tiền bồi thường hoặc 3.000.000đ/ vụ tổn thất, tùy thuộc số nào lớn hơn.

Quyền lợi và Biểu phí

Lưu ý:

 1. Mức khấu trừ (Mức miễn thường có khấu trừ):

 • Xe kinh doanh vận tải: 1.000.000đ/ vụ tổn thất

 • Xe không kinh doanh vận tải: 500.000đ/ vụ tổn thất

 1. Thời gian sử dụng xe: là khooảng thời gian tính từ tháng đăng ký lần đầu tại Việt Nam đến tháng giao kết hợp đồng bảo hiểm. Đối với xe nhập khẩu đã qua sử dụng ở nước ngoài, thì thời gian sử dụng tính từ tháng một của năm sản xuất đến tháng giao kết hợp đồng bảo hiểm.

Biểu phí cơ bản trên chỉ áp dụng cho các xe có thời gian sử dụng xe đến 03 năm. Xe có số năm sử dụng trên 03 năm, tỷ lệ phí cơ bản sẽ phải tăng thêm như sau:

 • Xe từ trên 03 năm đến 06 năm: Tăng 10% so với tỷ lệ phí trong bảng.

 • Xe từ trên 06 năm đến 10 năm: Tăng 20% so với tỷ lệ phí trong bảng.

 • Xe từ trên 10 năm đến 15 năm: Tăng 30% so với tỷ lệ phí trong bảng.

 • Xe từ trên 15 năm đến 20 năm: Tăng 40% so với tỷ lệ phí trong bảng.

 • Xe trên 21 năm : Tăng 50% so với tỷ lệ phí trong bảng.

 1. Xe tập lái, dạy lái của các cơ sở được cấp phép theo quy định của nhà nước (*): phải cấp kèm ĐKBS 015/XCG-PVI

 2. Xe cứu thương (**): không bao gồm các trang thiết bị y tế trên xe

 3. Đối với các xe chuyên dung đặc biệt khác như: xe khám chữa bệnh lưu động, xe truyền hình lưu động và các xe không có trong các loại xe trên… Bảo hiểm PVI các định theo từng trường hợp cụ thể