Bảo hiểm vật chất xe GIC

1. Quyền lợi bảo hiểm:

Giúp chi trả chi phí sửa chữa, thay thế phát sinh khi xe gặp tai nạn bất ngờ. Ngoài ra, GIC mở rộng thêm các quyền lợi liên quan như:

- Thay thế phụ tùng mới.

- Lựa chọn cơ sở sửa chữa chính hãng.

- Thiệt hại động cơ do thủy kích.

- Mất cắp bộ phận.

2. Các loại trừ bảo hiểm:

- GIC sẽ không bồi thường trong các trường hợp sau:

- Hành động cố ý gây thiệt hại.

- Nguời điều khiển xe không có giấy phép lái xe hoặc có nhưng không phù hợp.

- Người điều khiển xe sử dụng rượu, bia, ma túy và chất kích thích.

- Và các loại trừ khác được quy định tại Quy tắc bảo hiểm tự nguyện xe cơ giới và Quy tắc bảo hiểm bắt buộc Trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.