• Bảo hiểm tự nguyện TNDS của chủ xe ABIC

  1. Đối tượng bảo hiểm: 

  - Trách nhiệm dân sự của Chủ xe cơ giới đối với bên thứ ba và hành khách.

  2. Phạm vi bảo hiểm: 

  Phần trách nhiệm vượt quá mức bắt buộc của Bộ Tài chính đối với:

  -  Thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản đối với bên thứ ba do xe cơ giới gây ra.

  -  Thiệt hại về thân thể và tính mạng của hành khách theo hợp đồng vận chuyển hành khách do xe cơ giới gây ra.