Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe ô tô VASS

1. Đối tượng bảo hiểm:
- Các loại xe ô tô được quy định tại Quy tắc bảo hiểm tự nguyện xe cơ giới hiện hành
2. Phạm vi bảo hiểm:
- VASS bồi thường cho Chủ xe những thiệt hại vật chất xe do thiên tai, những tai nạn bất ngờ không lường trước được của Chủ xe/Người điều khiển xe trong những trường hợp sau:
- Đâm, va, lật, đổ, chìm, rơi toàn bộ xe, bị các vật thể khác rơi vào;
- Hoả hoạn, cháy, nổ;
- Những tai họa bất khả kháng do thiên nhiên;
- Mất toàn bộ xe do trộm, cướp;
Ngoài số tiền bồi thường, VASS còn hoàn trả cho Chủ xe những chi phí cần thiết và hợp lý theo thỏa thuận tại Hợp đồng bảo hiểm để thực hiện các công việc theo yêu cầu và chỉ dẫn của VASS khi xảy ra tổn thất thuộc phạm vi bảo hiểm, bao gồm các chi phí:
- Chi phí ngăn ngừa hạn chế tổn thất phát sinh thêm;
- Chi phí cứu hộ và vận chuyển xe bị thiệt hại tới nơi sửa chữa gần nhất.
Trong mọi trường hợp tổng số tiền bồi thường của VASS (bao gồm cả chi phí) không vượt quá số tiền bảo hiểm đã ghi trên Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm.
3. Các loại trừ bảo hiểm:
- Các loại trừ chung theo quy định;
- Tổn thất do hao mòn tự nhiên hoặc do bản chất vốn có của tài sản, giảm giá trị thương mại, hỏng hóc do khuyết tật hoặc mọi tổn thất phát sinh thêm trong thời gian sửa chữa;
- Thiệt hại xảy ra đối với máy móc, dụng cụ điện hay các bộ phận của thiết bị điện do chạy quá tải, quá áp lực, đoản mạch, tự đốt nóng, hồ quang điện hay rò điện do bất kỳ nguyên nhân nào (kể cả sét);
- Tổn thất đối với các thiết bị chuyên dùng trên xe cơ giới và/hoặc tổn thất đối với xe cơ giới do hoạt động (trong mọi trường hợp) của các thiết bị chuyên dùng của chính xe cơ giới gây ra; (trừ khi có thỏa thuận khác)
- Tổn thất về điện hoặc động cơ khi xe hoạt động trong khu vực bị ngập nước (trừ khi có thỏa thuận khác);
- Mất bộ phận của xe do bị trộm hoặc bị cướp (trừ khi có thỏa thuận khác) ;
- Mất toàn bộ xe trong trường hợp lừa đảo hoặc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt xe;
- Tổn thất đối với bạt thùng, săm lốp, chắn bùn, nhãn mác trừ trường hợp tổn thất này xảy ra do cùng nguyên nhân và đồng thời với các bộ phận khác của xe trong cùng một vụ tai nạn.
- Tổn thất đối với các thiết bị lắp thêm trên xe ngoài các thiết bị của nhà sản xuất đã lắp ráp (không bao gồm các thiết bị mang tính chất bảo vệ cho xe: hệ thống báo động, cản trước, cản sau) và tổn thất về xe cơ giới do các thiết bị lắp thêm trên xe ngoài các thiết bị của nhà sản xuất đã lắp ráp gây ra (trừ khi được khách yêu cầu và kê khai chi tiết bộ phận cần tham gia bảo hiểm vào Giấy yêu cầu bảo hiểm đồng thời được VASS đồng ý và thể hiện rõ trên Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm).
- Nhiên liệu các loại (xăng, dầu diesel, khí hóa lỏng, gas).
4. Bồi thường tổn thất:
- Tuỳ theo trường hợp cụ thể Bảo Hiểm Viễn Đông có thể bồi thường chi phí sửa chữa, thay mới bộ phận và bồi thường tổn thất toàn bộ thực tế hoặc ước tính.
5. Thời hạn bảo hiểm:
- Thời hạn bảo hiểm thông thường là 01 năm. Trong một số trường hợp thời hạn bảo hiểm có thể trên hoặc dưới 01 năm.
6. Phí bảo hiểm và số tiền bảo hiểm:
- Phí bảo hiểm là một khoản tiền mà Chủ xe mua bảo hiểm phải đóng cho VASS để được VASS bồi thường khi có tổn thất thuộc phạm vi bảo hiểm xảy ra.
- Số tiền bảo hiểm/Mức trách nhiệm bảo hiểm là số tiền tối đa mà VASS có thể phải trả cho những thiệt hại về người và/hoặc tài sản trong mỗi vụ tai nạn xảy ra thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm theo quy định tại quy tắc hiện hành.
Phí bảo hiểm được quy định tại biểu phí hiện hành của Bảo Hiểm Viễn Đông.