Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe ô tô ABIC

1. Đối tượng bảo hiểm:

-  Giá trịvật chất xe ô tô.

2. Phạm vi bảo hiểm:

-  Đâm, va, lật, đổ, chìm, rơi toàn bộ xe,bị các vật thể khác rơi vào;

-  Hỏa hoạn, cháy, nổ;

-  Những tai họa bất khả kháng do thiênnhiên;

-  Mất toàn bộ xe do trộm, cướp;

-  Ngoài ra ABIC còn thanh toán chi phí hợplý nhằm ngăn ngừa hạn chế tổn thất, cứu hộ xe đến nơi sửa chữa gần nhất, chi phí giám định.