Bảo hiểm tai nạn lái xe, phụ xe và người ngồi trên xe VASS

1.Đối tượng bảo hiểm:
- Người điều khiển xe, phụ xe và những người khác được chở trên xe (gọi chung là Người được bảo hiểm).
2. Phạm vi bảo hiểm:
- Thiệt hại thân thể đối với Người được bảo hiểm do tai nạn khi đang ở trên xe, lên xuống xe, lái phụ xe tham gia vào quá trình hoạt động của xe.
3. Các loại trừ bảo hiểm:
- Người được bảo hiểm có hành động cố ý gây thiệt hại;
- Người được bảo hiểm tham gia đánh nhau trừ khi được xác nhận đó là hành động tự vệ;
- Người điều khiển xe không có Giấy phép lái xe hợp lệ; hơi thở hoặc trong máu Người được bảo hiểm có nồng độ cồn. (Chỉ áp dụng đối với Người điều khiển xe)
- Người được bảo hiểm bị cảm đột ngột, trúng gió, bệnh tật; Bị ngộ độc thức ăn, đồ uống và sử dụng thuốc không theo chỉ dẫn của cơ quan y tế hoặc trong người có các chất ma túy, các chất kích thích khác mà pháp luật cấm sử dụng;
- Xe sử dụng để tập lái, để đua (hợp pháp hay trái phép), chạy thử sau khi sửa chữa;
- Tai nạn xảy ra ngoài lãnh thổ Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Chiến tranh, khủng bố và các nguyên nhân tương tự như nội chiến, bạo động, đình công.
4. Thời hạn bảo hiểm:
- Thời hạn bảo hiểm thông thường là 01 năm. Trong một số trường hợp thời hạn bảo hiểm có thể trên hoặc dưới 01 năm.
5. Phí bảo hiểm và số tiền bảo hiểm:
- Phí bảo hiểm và số tiền bảo hiểm được quy định tại biểu phí hiện hành của Bảo Hiểm Viễn Đông.