Bảo hiểm tai nạn lái xe, phụ xe và người ngồi trên xe Bảo Minh

1. Đối tượng bảo hiểm
- Con người.
2. Người được bảo hiểm
- Lái xe, phụ xe và những người khác được chở trên xe cơ giới.
3. Phạm vi bồi thường
- Thiệt hại thân thể đối với người được bảo hiểm do tai nạn khi đang ở trên xe, lên xuống xe trong quá trình xe đang tham gia giao thông.
4. Các loại trừ bảo hiểm
- Người được bảo hiểm:
Có hành động cố ý tự gây tai nạn, tham gia đánh nhau trừ khi xác nhận đó là hành động tự vệ.
Sử dụng và bị ảnh hưởng của rượu, bia vượt nồng độ theo quy định của pháp luật.
Sử dụng ma túy và chất kích thích tương tự khác.
Bị cảm đột ngột, trúng gió, bệnh tật, bị ngộ độc thức ăn, đồ uống và sử dụng thuốc không theo chỉ dẫn của cơ quan y tế.
5. Thời hạn bảo hiểm
Thời hạn bảo hiểm thông thường là 1 năm. Trong một số trường hợp cụ thể, thời hạn bảo hiểm có thể dưới 1 năm.
6. Phí bảo hiểm
- Được quy định tại biểu phí.