Bảo hiểm tai nạn lái, phụ xe và người chở trên xe ABIC

1. Đối tượng bảo hiểm: Lái xe, phụ xe và nhữngngười khác được chuyên chở trên xe.

2. Phạm vi bảo hiểm: Thiệt hại về thân thểdo tai nạn đối với lái xe và người được chở trên xe.