Bảo hiểm mở rộng bảo hành xe ô tô AAA

1. Platium Plus: 
Sản phẩm bảo hành mở rộng Platinum Plus của bảo hiểm AAA, là sản phẩm mở rộng thời hạn bảo hành của nhà sản xuất, bảo hiểm cho các phụ tùng chính hãng giúp phòng ngừa các sự cố kỹ thuật, cộng thêm quyền lợi cẩu kéo xe.
2. Điều kiện áp dụng:
- Xe sử dụng dưới 90.000Km.
- Xe còn tối thiểu 06 tháng bảo hành chính hãng của nhà sản xuất.
3. Phạm vi áp dụng:
Sản phẩm bảo hành mở rộng Platinum Plus của AAA cung cấp bảo hiểm toàn diện cho trục trặc kỹ thuật và sự cố cơ điện cho:
• Động cơ.
• Hộp số.
• Hệ thống truyền lực.
• Hệ thống lái.
• Hệ thống giảm sóc.
• Hệ thống điều hòa (làm mát và sưởi).
• Hệ thống làm mát động cơ.
• Thiết bị hiển thị thông số động cơ.
• Tất cả hệ thống điện.
• Hệ thống điều khiển động cơ điện tử.
• Thanh xoắn.
• Khung đỡ động cơ.
• Tất cả hệ thống cơ khí đóng mở cửa xe .v.v.
Bao gồm hơn 4,000 phụ tùng được bảo hiểm.
4. Thời hạn bảo hành linh hoạt:
Bạn có thể lựa chọn kéo dài thời hạn bảo hành thêm:
• 12 tháng
• 24 tháng
• 36 tháng
• 48 tháng
Bạn cũng có thể kết hợp thời hạn mở rộng bảo hành tùy chọn với số Km :
• Lên đến 100,000 km
• Lên đến 200,000 km
Điều này có nghĩa là bạn có thể sử dụng xe cho đến khi ngày hết hạn bảo hành mở rộng đã chọn hoặc tới số Km giới hạn tùy điều kiện nào đến trước.
5. Lợi ích của sản phẩm:
• Chi phí cẩu kéo.
• Cam kết về chất lượng.
• Thủ tục bồi thường đơn giản và hiệu quả.
• Thanh toán chi phí trực tiếp cho garage sửa chữa khách hàng không phải tạm ứng tiền trước.
• Quyền chuyển nhượng bảo hiểm cho chủ sở hữu mới nếu xe được mua bán giữa các cá nhân.