• Bảo hiểm lái xe, phụ xe và người ngồi trên xe BIC

  1. Đối tượng bảo hiểm
  - Lái xe, phụ xe và những người khác được chở trên xe cơ giới (gọi chung là Người được bảo hiểm).
  2. Phạm vi bảo hiểm
  - Người được bảo hiểm bị thiệt hại về thân thể do tai nạn khi đang ở trên xe, lên xuống xe trong quá trình xe tham gia giao thông.
  3. Loại trừ trách nhiệm bảo hiểm
  - Người được bảo hiểm tham gia đánh nhau trừ trường hợp được xác nhận là hành động tự vệ chính đáng.
  - Người được bảo hiểm bị cảm đột ngột, trúng gió, bệnh tật (bao gồm cả bệnh truyền nhiễm), ngộ độc thức ăn, đồ uống, sử dụng thuốc không đúng chỉ dẫn của cơ quan y tế. 
  4. Quyền lợi bảo hiểm
  a. Trường hợp Người được bảo hiểm bị chết do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm: BIC trả toàn bộ Số tiền bảo hiểm ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm.
  b. Trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật thân thể do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm:
  + Số tiền bảo hiểm trên 50 (năm mươi) triệu đồng/người/vụ.
  - Trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật vĩnh viễn do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm: BIC chi trả tiền bảo hiểm theo Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật ban hành theo Quyết định số 0337/QĐ-PHH ngày 24/01/2011 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV.
  - Trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật tạm thời do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, BIC chi trả tiền bảo hiểm theo chi phí thực tế hợp lý bao gồm chi phí cấp cứu, chi phí điều trị, chi
  phí bồi dưỡng trong thời gian điều trị (mỗi ngày 0,1% số tiền bảo hiểm, không quá 180 ngày/vụ tai nạn). Tổng số tiền chi trả cho các khoản chi phí nêu trên không vượt quá tỷ lệ trả tiền quy định trong Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật ban hành theo Quyết định số 0337/QĐ-PHH ngày 24/01/2011 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV.
  + Số tiền bảo hiểm bằng hoặc dưới 50 (năm mươi) triệu đồng/người/vụ:
  - Trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật thân thể do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm: BIC chi trả tiền bảo hiểm theo Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật ban hành theo Quyết định số 0337/QĐ-PHH ngày 24/01/2011 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV.
  c. Nếu tại thời điểm xảy ra tai nạn, số người thực tế (không bao gồm trẻ em dưới 07 tuổi) lớn hơn số người được bảo hiểm ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm thì mức trả tiền bảo hiểm sẽ giảm theo tỷ lệ giữa số người được bảo hiểm với số người thực tế trên xe.
  d. Trường hợp tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, trong vòng một năm kể từ ngày xảy ra tai nạn, Người được bảo hiểm bị chết do hậu quả của tai nạn đó: BIC sẽ trả phần chênh lệch giữa số tiền bảo hiểm ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm với số tiền bảo hiểm đã trả trước đó.
  e. Trường hợp hậu quả của tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm bị trầm trọng hơn do bệnh tật hoặc sự tàn tật có sẵn của Người được bảo hiểm hoặc điều trị thương tật thân thể không kịp thời và không theo chỉ dẫn của cơ sở y tế thì BIC chỉ trả tiền bảo hiểm như đối với loại thương tật tương tự ở người có sức khỏe bình thường được điều trị một cách hợp lý.
  f. Trẻ em dưới 07 tuổi được thanh toán 50% số tiền bảo hiểm theo những nguyên tắc trả tiền bồi thường trên đây. 
  5. Trả tiền bảo hiểm
  - Tiền bảo hiểm được trả cho Người được bảo hiểm, người đại diện, người thừa kế hợp pháp của Người được bảo hiểm. 
  • Bảo hiểm xe cơ giới Fubon

   Bảo hiểm xe cơ giới Fubon

   Chủ xe cơ giới tham gia giao thông trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  • Bảo Hiểm Trách Nhiệm Dân Sự Bắt Buộc MSIG Việt Nam

   Bảo Hiểm Trách Nhiệm Dân Sự Bắt Buộc MSIG Việt Nam

   Thiệt hại ngoài hợp đồng về thân thể, tính mạng và tài sản đối với bên thứ ba do xe cơ giới gây ra,

  • Bảo Hiểm Ô Tô Lexus

   Bảo Hiểm Ô Tô Lexus

   Công ty bảo hiểm bồi thường cho chủ xe những thiệt hại vật chất xe xảy ra những tai nạn bất ngờ, ngoài sự kiểm soát của chủ xe trong những trường hợp:

  • Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe ô tô Xuân Thành

   Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe ô tô Xuân Thành

   Ô tô là phương tiện đi lại đồng thời là tài sản lớn đối với Quý khách. Trong quá trình sử dụng nhiều rủi ro tiềm ẩn có thể xảy đến bất kỳ lúc nào đối với chiếc xe của Quý khách.

  • Bảo hiểm TNDS của chủ xe đối với hàng hóa vận chuyển trên xe ô tô

   Bảo hiểm TNDS của chủ xe đối với hàng hóa vận chuyển trên xe ô tô

   Chủ xe cơ giới và/hoặc đại diện của chủ xe tự nguyện tham gia bảo hiểm tại XTI.

  • Quy tắc BH vật chất xe ô tô chương trình bảo hiểm ô tô Toyota

   Quy tắc BH vật chất xe ô tô chương trình bảo hiểm ô tô Toyota

   Trên cơ sở nhu cầu bảo hiểm Chủ xe và thị trường, Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO) thỏa thuận sửa đổi bổ sung các điều khoản bảo hiểm vật chất xe ô tô dành riêng cho chương trình bảo hiểm xe ô tô Toyota như sau:

  • Bảo hiểm tai nạn người ngồi trên xe

   Bảo hiểm tai nạn người ngồi trên xe

   Bảo hiểm tai nạn người ngồi trên xe bảo hiểm cho lái, phụ xe và những người khác được chở trên xe bị thiệt hại về thân thể do tai nạn khi đang trên xe, lên xuống xe trong quá trình xe đang tham gia giao thông.

  • Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc

   Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc

   Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc xe cơ giới đối với bên thứ ba là loại hình bảo hiểm mà tất cả các cá nhân tổ chức (bao gồm người nước ngoài) sở hữu xe cơ giới tại Việt Nam đều phải tham gia theo quy định của nhà nước, nhằm đảm bảo quyền lợi cho bên thứ ba trong trường hợp nếu chẳng may chủ xe, lái xe gây thiệt hại cho họ.

  • Bảo hiểm vật chất ô tô Hàng không

   Bảo hiểm vật chất ô tô Hàng không

   Hiểu được nỗ lo của mọi người, bảo hiểm xe ô tô của VNI sẽ giúp bạn bảo vệ toàn diện cho chiếc xe riêng của mình, với đội ngũ mạng lưới dịch vụ rộng khắp, VNI sẽ luôn đồng hành cùng bạn trên mọi cuộc hành trình.

  • Bảo hiểm tai nạn người ngồi trên xe mô tô

   Bảo hiểm tai nạn người ngồi trên xe mô tô

   Lái xe và những người khác được chở trên xe mô tô

  • Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe đối với hàng hoá vận chuyển trên xe

   Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe đối với hàng hoá vận chuyển trên xe

   Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe đối với hàng hoá vận chuyển trên xe

  • Bảo hiểm Hàng hóa trên Ô tô

   Bảo hiểm Hàng hóa trên Ô tô

   Bảo Minh sẽ thanh toán cho Chủ xe số tiền mà Chủ xe phải bồi thường theo quy định của Luật Dân sự đối với những thiệt hại về hàng hóa vận chuyển trên xe đã xảy ra cho chủ hàng Trong phạm vi mức trách nhiệm bảo hiểm ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm.

  • Bảo hiểm thiệt hại vật chất toàn bộ xe ô tô

   Bảo hiểm thiệt hại vật chất toàn bộ xe ô tô

   Bảo Minh bồi thường cho Chủ xe những thiệt hại vật chất xe xảy ra do những tai nạn bất ngờ, ngoài sự kiểm soát của Chủ xe, lái xe trong những trường hợp: 1.Đâm va, lật đổ; 2.Hỏa hoạn, cháy nổ; 3.Những tai họa bất khả kháng do thiên nhiên: Bão, Lũ lụt, sụt lở, sét đánh, động đất, mưa đá; 4.Vật thể từ bên ngoài tác động lên xe cơ giới; 5.Mất toàn bộ xe trong trường hợp: xe bị trộm cắp, xe bị cướp, bị cưỡng đoạt; 6.Tai nạn do rủi ro bất ngờ khác ngoài những điểm loại trừ quy định tại Điều 9 và Điều 14 Quy tắc bảo hiểm xe cơ giới.

  • Bảo Hiểm Tai Nạn Lái Phụ Xe Mức Cao

   Bảo Hiểm Tai Nạn Lái Phụ Xe Mức Cao

   Bảo Minh bồi thường thiệt hại thân thể đối với lái xe, phụ xe và người ngồi trên do tai nạn khi đang ở trên xe, lên xuống xe trong quá trình xe đang tham gia giao thông trong phạm vi mức trách nhiệm ghi trên giấy chứng nhận bảo hiểm. Số tiền bảo hiểm tối đa có thể lên tới 50.000$/người/vụ

  • Bảo hiểm xe Container (Bảo hiểm Quân đội)

   Bảo hiểm xe Container (Bảo hiểm Quân đội)

   MIC nhận bảo hiểm các Container chở hàng hóa.

  • Bảo hiểm Cháy nổ xe máy

   Bảo hiểm Cháy nổ xe máy

   MIC nhận bảo hiểm vật chất các loại xe mô tô, xe máy có đăng ký hợp lệ.

  • Bảo hiểm Tai nạn người ngồi trên xe máy

   Bảo hiểm Tai nạn người ngồi trên xe máy

   Lái xe và những người khác được chở trên xe cơ giới (gọi chung là người được bảo hiểm).

  • Bảo hiểm Ô tô Liberty AutoCare 2019

   Bảo hiểm Ô tô Liberty AutoCare 2019

   Bảo hiểm Ô tô Liberty AutoCare bảo vệ toàn diện cho xe, giúp bạn vững tâm trên mọi cuộc hành trình.

  • Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới (xe máy)

   Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới (xe máy)

   Chi tiết xin vui lòng xem tại Thông tư số 22/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 qui định qui tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới

  • Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe máy AAA

   Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe máy AAA

   Chủ xe máy tham gia giao thông trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  • Bảo hiểm TNDS của chủ xe đối với hàng hóa vận chuyển trên xe AAA

   Bảo hiểm TNDS của chủ xe đối với hàng hóa vận chuyển trên xe AAA

   Bảo hiểm AAA sẽ bồi thường cho Chủ xe cơ giới các khoản tiền mà Chủ xe cơ giới có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường cho Chủ hàng, theo Bộ Luật dân sự và các qui định khác về những tổn thất hàng hóa vận chuyển trên xe.

  • Bảo hiểm tổn thất toàn bộ & mất cắp mô tô – xe máy AAA

   Bảo hiểm tổn thất toàn bộ & mất cắp mô tô – xe máy AAA

   Là chiếc môtô, xe máy được Bảo hiểm AAA nhận bảo hiểm và cấp giấy chứng nhận bảo hiểm với hiệu lực bảo hiểm xác định được ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm.

  • Bảo hiểm bắt buộc xe cơ giới PVI Sài Gòn

   Bảo hiểm bắt buộc xe cơ giới PVI Sài Gòn

   Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của (TNDS) chủ xe cơ giới là loại hình bảo hiểm bắt buộc do Nhà nước quy định nhằm bảo vệ người thứ ba không may bị thiệt hại về người và tài sản do vụ tai nạn giao thông gây ra. Tất cả các chủ xe cơ giới là cá nhân, tổ chức tại Việt Nam phải có trách nhiệm tham gia loại hình bảo hiểm này.

  • Bảo hiểm vật chất xe ôtô - Bảo hiểm xe tự nguyện PVI Sài Gòn

   Bảo hiểm vật chất xe ôtô - Bảo hiểm xe tự nguyện PVI Sài Gòn

   Tham gia để bảo đảm cho tài sản của mình khỏi những tổn thất, khi gặp rủi ro hay sự cố khi sử dụng như xước, móp thân vỏ do va quệt; Hư hỏng thiết bị, động cơ do va chạm hoặc tai nạn bất ngờ và nhiều rủi ro khác đối với vật chất toàn bộ xe.

  • Bảo hiểm Xe ô tô Doanh nghiệp Hùng Vương

   Bảo hiểm Xe ô tô Doanh nghiệp Hùng Vương

   Không chỉ đơn thuần là phương tiện di chuyển, xe ô tô còn là tài sản có giá trị lớn đối với chúng ta. Hãy để Bảo hiểm Hùng Vương (BHV) tư vấn và cung cấp giải pháp bảo hiểm chăm sóc cho chiếc xe của bạn với sản phẩm bảo hiểm phù hợp, mức phí cạnh tranh, dịch vụ hướng dẫn và giải quyết bồi thường nhanh chóng.

  • Bảo hiểm Xe ô tô Cá nhân Hùng Vương

   Bảo hiểm Xe ô tô Cá nhân Hùng Vương

   Không chỉ đơn thuần là phương tiện di chuyển, xe ô tô còn là tài sản có giá trị lớn đối với chúng ta. Hãy để Bảo hiểm Hùng Vương tư vấn và cung cấp giải pháp bảo hiểm chăm sóc cho chiếc xe của bạn với sản phẩm bảo hiểm phù hợp, mức phí cạnh tranh, dịch vụ hướng dẫn và giải quyết bồi thường nhanh chóng.

  • Bảo Hiểm Trọn Gói Xe Ô Tô MSIG

   Bảo Hiểm Trọn Gói Xe Ô Tô MSIG

   Công ty bảo hiểm bồi thường cho chủ xe những thiệt hại vật chất xe xảy ra những tai nạn bất ngờ, ngoài sự kiểm soát của chủ xe trong những trường hợp:

  • Bảo hiểm Toyota Việt Nam

   Bảo hiểm Toyota Việt Nam

   Sản phẩm được các Công ty Bảo hiểm uy tín hàng đầu Việt Nam cùng phối hợp với TOYOTA để xây dựng sản phẩm bảo hiểm dành riêng cho xe Toyota. Mặc dù ký hợp đồng với Quý Khách Hàng là Công ty Bảo hiểm đối tác, các Công ty Bảo hiểm đối tác đều phải tuân thủ các quy định về chất lượng mà Toyota đề ra trong chương trình. Do vậy, sản phẩm Bảo hiểm Toyota có sự khác biệt các sản phẩm thông thường của các đơn vị Bảo hiểm này trên thị trường.

  • Bảo hiểm thân vỏ xe ô tô bảo hiểm Bảo Việt

   Bảo hiểm thân vỏ xe ô tô bảo hiểm Bảo Việt

   Bảo hiểm thân vỏ xe ô tô của Bảo hiểm Bảo Việt còn có tên gọi khác là bảo hiểm vật chất xe, bảo hiểm 2 chiều . Loại hình bảo hiểm này Bảo hiểm Bảo Việt bồi thường cho Chủ xe những thiệt hại vật chất xe xảy ra do: 1/ Những tai nạn bất ngờ, ngoài sự kiểm soát của Chủ xe, lái xe trong những trường hợp: Đâm va, lật, đổ, rơi; chìm; hoả hoạn, cháy, nổ; bị các vật thể khác rơi, va chạm vào; 2/ Những tai họa bất khả kháng do thiên nhiên: Bão, lũ lụt, sụt lở, sét đánh, động đất, mưa đá, sóng thần; 3/ Mất cắp, mất cướp toàn bộ xe.

  • Bảo hiểm 2 chiều xe ô tô bảo hiểm Bảo Việt

   Bảo hiểm 2 chiều xe ô tô bảo hiểm Bảo Việt

   Bảo hiểm vật chất xe ô tô còn có tên gọi khác là Bảo hiểm 2 chiều xe ô tô. Loại hình bảo hiểm này Bảo hiểm Bảo Việt bồi thường cho Chủ xe những thiệt hại vật chất xe xảy ra do: 1/ Những tai nạn bất ngờ, ngoài sự kiểm soát của Chủ xe, lái xe trong những trường hợp: Đâm va, lật, đổ, rơi; chìm; hoả hoạn, cháy, nổ; bị các vật thể khác rơi, va chạm vào; 2/ Những tai họa bất khả kháng do thiên nhiên: Bão, lũ lụt, sụt lở, sét đánh, động đất, mưa đá, sóng thần; 3/ Mất cắp, mất cướp toàn bộ xe.

  • Bảo hiểm vật chất xe Bảo Việt

   Bảo hiểm vật chất xe Bảo Việt

   Xe ô tô là một tài sản lớn của người Việt, sau bao quá trình tích lũy mới có được. Thấu hiểu điều đó Bảo Hiểm Bảo Việt đưa ra chương trình bảo hiểm toàn diện cho xe ô tô. Bản chất khi tham gia bảo hiểm xe ô tô là bạn đang chi trả cho những rủi ro có thể xảy ra trong tương lai ở thời điểm hiện tại. Khi có tai nạn xảy ra, tổn thất xảy xa Bảo Hiểm Bảo Việt sẽ bồi thường thiệt hại tài chính cho bạn theo những điều khoản ghi trên hợp đồng.

  • Bảo hiểm thân vỏ và người ngồi trên xe

   Bảo hiểm thân vỏ và người ngồi trên xe

   Điều kiện tham gia bảo hiểm: người chủ xe được cấp giấy phép đăng ký xe, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật của xe….Do xe ô tô được cấu tạo từ nhiều bộ phận, chi tiết máy mọc nên các công ty bảo hiểm thường đưa ra nhiều dạng bảo hiểm: bảo hiểm toàn phần (toàn bộ xe), bảo hiểm một phần của xe (bảo hiểm thân vỏ xe, bảo hiểm vỡ kính).

  • Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc Bảo Minh

   Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc Bảo Minh

   Là bảo hiểm bắt buộc đối với chủ xe cơ giới. Trong phạm vi mức trách nhiệm bảo hiểm ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm, Bảo hiểm Bảo Minh có trách nhiệm thanh toán cho chủ xe cơ giới số tiền mà chủ xe cơ giới phải bồi thường cho bên thứ ba và hành khách do việc sử dụng xe cơ giới gây ra.

  • Bảo hiểm thân vỏ và vật chất toàn bộ xe

   Bảo hiểm thân vỏ và vật chất toàn bộ xe

   Bảo Minh bồi thường cho Chủ xe những thiệt hại vật chất xe xảy ra do những tai nạn bất ngờ, ngoài sự kiểm soát của Chủ xe, lái xe trong những trường hợp: 1.Đâm va, lật đổ; 2.Hỏa hoạn, cháy nổ; 3.Những tai họa bất khả kháng do thiên nhiên: Bão, Lũ lụt, sụt lở, sét đánh, động đất, mưa đá; 4.Vật thể từ bên ngoài tác động lên xe cơ giới; 5.Mất toàn bộ xe trong trường hợp: xe bị trộm cắp, xe bị cướp, bị cưỡng đoạt; 6.Tai nạn do rủi ro bất ngờ khác ngoài những điểm loại trừ quy định tại Điều 9 và Điều 14 Quy tắc bảo hiểm xe cơ giới.

  • Bảo hiểm tai nạn Người ngồi trên ô tô, Lái xe và Phụ xe ô tô

   Bảo hiểm tai nạn Người ngồi trên ô tô, Lái xe và Phụ xe ô tô

   Bảo Minh bồi thường thiệt hại thân thể đối với lái xe, phụ xe và người ngồi trên do tai nạn khi đang ở trên xe, lên xuống xe trong quá trình xe đang tham gia giao thông trong phạm vi mức trách nhiệm ghi trên giấy chứng nhận bảo hiểm. Số tiền bảo hiểm tối đa có thể lên tới 50.000$/người/vụ

  • Bảo hiểm thân vỏ xe ô tô

   Bảo hiểm thân vỏ xe ô tô

   Bảo hiểm thân vỏ xe ô tô Bảo Việt có nhiều sự lựa chọn cho khách hàng từ những điều khoản cơ bản đến các điều khoản bổ sung như: Không khấu hao thay mới, sửa chữa xe tại ga-ra chính hãng, không áp dụng mức khấu trừ, mất cắp bộ phận, bảo hiểm xe bị ngập nước,

  • Bảo hiểm vật chất xe cơ giới PJICO

   Bảo hiểm vật chất xe cơ giới PJICO

   Bảo hiểm chi trả cho những hư hại về vật chất xe do nguyên nhân đâm, va, lật đổ, bị vật thể khác rơi vào, thiệt hại động cơ do thủy kích…..

  • Bảo hiểm tai nạn cho lái xe và người ngồi trên xe PVI

   Bảo hiểm tai nạn cho lái xe và người ngồi trên xe PVI

   Bảo hiểm tai nạn cho lái xe và người ngồi trên xe PVI

  • Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe đối với hàng hóa vận chuyển trên xe PVI

   Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe đối với hàng hóa vận chuyển trên xe PVI

   Bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với hàng hóa PVI

  • Bảo hiểm tai nạn người ngồi trên xe và lái phụ xe BHV

   Bảo hiểm tai nạn người ngồi trên xe và lái phụ xe BHV

   Bảo hiểm ôtô bồi thường cho thiệt hại tài chính của bạn phát sinh từ tai nạn liên quan đến xe ôtô của bạn. Đó là 1 hợp đồng giao kết giữa bạn và công ty bảo hiểm(CTBH), theo đó khi bạn đóng phí bảo hiểm(mua bảo hiểm) và CTBH cam kết sẽ bồi thường cho những thiệt hại theo quy định trong hợp đồng bảo hiểm.

  • Bảo hiểm tai nạn cho lái xe và người ngồi trên xe UIC

   Bảo hiểm tai nạn cho lái xe và người ngồi trên xe UIC

   Bảo hiểm tai nạn cho lái xe và người ngồi trên xe

  • Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc UIC

   Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc UIC

   Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc

  • Bảo hiểm trách nhiệm dân sự tự nguyện UIC

   Bảo hiểm trách nhiệm dân sự tự nguyện UIC

   Bảo hiểm trách nhiệm dân sự tự nguyện

  • Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe cơ giới UIC

   Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe cơ giới UIC

   Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe cơ giới

  • Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ xe cơ giới PJICO

   Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ xe cơ giới PJICO

   Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới: là loại bảo hiểm, theo quy định của pháp luật, bắt buộc những người sở hữu xe ô tô phải mua. bảo hiểm này có tác dụng bảo hiểm cho người thứ 3 khi xảy ra tai nạn, Nghĩa là khi người sử dụng xe ô tô gây tai nạn cho người khác thì Cty bảo hiểm sẽ bồi thường cho người bị tai nạn. Mức bồi thường tối đa là 70 triệu/1người/ vụ.