• Bảo hiểm bắt buộc xe cơ giới PVI Sài Gòn

  Quy định về Quy tắc, điều khoản, mức trách nhiệm và phí bảo hiểm được quy định tại Thông tư số 22/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính, tất cả các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đều phải bán bảo hiểm TNDS chủ xe cơ giới theo Quy tắc này.

  Thông tin chung:

  Đối tượng tham gia

  Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc áp dụng đối với mọi Chủ xe ô tô đang tham gia giao thông trên lãnh thổ Việt Nam.

  Phạm vi bảo hiểm

  - Thiệt hại ngoài hợp đồng về thân thể, tính mạng và tài sản đối với bên thứ ba do xe cơ giới gây ra.

  - Thiệt hại về thân thể và tính mạng của hành khách theo hợp đồng vận chuyển hành khách do xe cơ giới gây ra.

  Mức trách nhiệm bảo hiểm

  - Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bồi thường tối đa về người:100.000.000 VNĐ/ người/ vụ tai nạn.

   - Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bồi thường tối đa về tài sản:100.000.000 VNĐ/ vụ tai nạn.

  Quyền lợi bảo hiểm

  - Đối với thiệt hại về người: Bảo hiểm PVI bồi thường theo Bảng quy định trả tiền bồi thường thiệt hại về người theo phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 151/2012/TT-BTC ngày 12 tháng 9 năm 2012 của Bộ Tài chính.

  - Đối với thiệt hại về tài sản: Bảo hiểm PVI bồi thường thiệt hại thực tế theo mức độ lỗi của chủ xem nhưng không vượt quá mức trách nhiệm bảo hiểm/vụ.

  Thời gian bảo hiểm

  - Bảo hiểm trách nhiệm dân sự thời hạn bắt đầu và thời gia kết thúc ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc ô tô.

   Quyền lợi và Biểu phí

  Phí bảo hiểm: ( theo biểu phí quy định của Bộ tài chính)

  BIỂU PHÍ VÀ MỨC TRÁCH NHIỆM BẢO HIÊM TNDS CỦA XE CƠ GIỚI (PHẦN BẮT BUỘC)

  A.   Mức trách nhiệm bảo hiểm TNDS

  1.    Về người: 100 triệu đồng/người/vụ (đối với người thứ ba và hành khách theo HĐVC hành khách)

  2.     Về tài sản: 100 triệu đồng/vụ (đối với xe ô tô)

                            50 triệu đồng/vụ (đối với mô tô)

  3.    Bảo hiểm tự nguyện tai nạn tài phụ xế, người ngồi trên xe: 10 triệu đồng/người/vụ

  B.   Biểu phí Bảo Hiểm TNDS

  Loại xe

  Phí BH

  VAT

  TỔNG PHÍ

  LPX - NN

  TỔNG CỘNG

  Xe mô tô hai bánh (Mục I)

  <50CC

  55.000

  5.500

  60.500

  20.000

  80.500

  >50CC

  60.000

  6.000

  66.000

  20.000

  86.000

  Xe lam, mô tô 3 bánh, xích lô máy, xe lôi (Mục II)

  290.000

  29.000

  319.000

  20.000

  339.000

  Xe ô tô không kinh doanh vận tải hành khách (Mục III)

  4 chỗ

  437.000

  43.700

  480.700

  40.000

  520.700

  5 chỗ

  437.000

  43.700

  480.700

  50.000

  530.700

  6 chỗ

  794.000

  79.400

  873.400

  60.000

  933.400

  7 chỗ

  794.000

  79.400

  873.400

  70.000

  943.400

  8 chỗ

  794.000

  79.400

  873.400

  80.000

  953.400

  9 chỗ

  794.000

  79.400

  873.400

  90.000

  963.400

  10 chỗ

  794.000

  79.400

  873.400

  100.000

  973.400

  11 chỗ

  794.000

  79.400

  873.400

  110.000

  983.400

  12 chỗ

  1.270.000

  127.000

  1.397.000

  120.000

  1.517.000

  15 chỗ

  1.270.000

  127.000

  1.397.000

  150.000

  1.547.000

  16 chỗ

  1.270.000

  127.000

  1.397.000

  160.000

  1.557.000

  24 chỗ

  1.270.000

  127.000

  1.397.000

  240.000

  1.637.000

  25 chỗ

  1.825.000

  182.500

  2.007.500

  250.000

  2.257.500

  30 chỗ

  1.825.000

  182.500

  2.007.500

  300.000

  2.307,500

  40 chỗ

  1.825.000

  182.500

  2.007.500

  400.000

  2.407.500

  50 chỗ

  1.825.000

  182.500

  2.007.500

  500.000

  2.507.500

  54 chỗ

  1.825.000

  182.500

  2.007.500

  540.000

  2.547.500

  Xe vừa chở hàng vửa chở người (pick up)

  933.000

  93.300

  1.026.3000

  50.000

  1.076.300

  Xe ô tô kinh doanh vân tải

  4 chỗ

  756.000

  75.600

  831.600

  15.000

  846.600

  5 chỗ

  756.000

  75.600

  831.600

  15.000

  846.600

  6 chỗ

  929.000

  92.900

  1.021.900

  15.000

  1.036.900

  7 chỗ

  1.080.000

  108.000

  1.188.000

  15.000

  1.203.000

  8 chỗ

  1.253.000

  125.300

  1.378.300

  15.000

  1.393.300

  9 chỗ

  1.404.000

  140.400

  1.544.400

  15.000

  1.559.400

  10 chỗ

  1.512.000

  121.200

  1.663.200

  15.000

  1.678.200

  11 chỗ

  1.656.000

  165.600

  1.821.600

  15.000

  1.836.600

  12 chỗ

  1.822.000

  182.200

  2.004.200

  30.000

  2.034.200

  15 chỗ

  2.049.000

  204.900

  2.633.400

  30.000

  2.283.900

  16 chỗ

  3.054.000

  305.400

  3.359.400

  30.000

  2.473.100

  17 chỗ

  2.718.000

  271.800

  2.989.800

  30.000

  2.663.400

  18 chỗ

  3.041.000

  304.100

  3.155.900

  30.000

  3.389.400

  19 chỗ

  3.041.000

  304.100

  3.345.100

  30.000

  3.375.100

  20 chỗ

  3.191.000

  319.100

  3.510.100

  30.000

  3.540.100

  21 chỗ

  3.364.000

  336.400

  3.700.400

  30.000

  3.730.400

  22 chỗ

  3.515.000

  351.500

  3.866.500

  30.000

  3.896.500

  23 chỗ

  3.688.000

  368.800

  4.056.800

  30.000

  4.086.800

  24 chỗ

  4.632.000

  463.200

  5.095.200

  30.000

  5.125.100

  25 chỗ

  4.813.000

  481.300

  5.294.300

  30.000

  5.324.300

             Trên 25 chỗ                               4.813.000 + 30.000 x (số chỗ ngồi – 25)

  30 chỗ

  4.963.000

  496.300

  5.459.300

  30.000

  5.489.300

  40 chỗ

  5.263.000

  526.300

  5.789.300

  30.000

  5.819.300

  50 chỗ

  5.563.000

  556.300

  6.119.300

  30.000

  6.149.300

  54 chỗ

  5.683.000

  568.300

  6.251.300

  30.000

  6.281.300

  Xe ô tô tải ( Mục V)

  Xe dưới 3 tấn

  853.000

  85.300

  938.300

  30.000

  968.300

  Xe từ 3 tấn đến 8 tấn

  1.660.000

  166.000

  1.826.000

  30.000

  1.856.000

  Xe trên 8 tấn đến 15 tấn

  2.746.000

  274.600

  3.020.300

  30.000

  3.050.600

  Xe trên 15 tấn

  3.200.000

  320.000

  3.520.000

  30.000

  3.550.000

  Xe đầu kéo

  4.800.000

  480.000

  5.280.000

  30.000

  5.310.000

  C.BIỂU PHÍ BẢO HIỂM TNDS TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT

  1.    Xe tập lái

  Tính bằng 120% của chi phí xe cùng chủng loại quy định mục III và mục V

  2.    Xe taxi

  Tính bằng 170% của chi phí xe kinh doanh cùng số chổ ngồi quy đinh trong mục IV

  3.    Xe ô tô chuyên dùng

   Phí bảo hiểm TNDS của xe cứu thương được tính bằng 120% của xe pick up

   Phí bảo hiểm của xe chở tiền được tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe chở hàng cùng trọng tải qui định trong mục V

  4.    Đầu kéo rơ móc

   Tính bằng 150% của phí xe cùng trọng tải trên 15 tấn, phí bảo hiểm của xe đầu kéo rơ móc là phí của cả đầu kéo và rơ móc

  5.    Xe máy chuyên dùng

    Tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe chở hàng dưới 3 tấn quy định tại mục V

  6.    Xe buýt

     Tính bằng phí bảo hiểm của xe không kinh doanh vận tải cùng số chổ ngồi qui định tại mục III