• Bảo hiểm Xe ô tô Doanh nghiệp Hùng Vương

   Bảo hiểm Xe ô tô Doanh nghiệp Hùng Vương

   Không chỉ đơn thuần là phương tiện di chuyển, xe ô tô còn là tài sản có giá trị lớn đối với chúng ta. Hãy để Bảo hiểm Hùng Vương (BHV) tư vấn và cung cấp giải pháp bảo hiểm chăm sóc cho chiếc xe của bạn với sản phẩm bảo hiểm phù hợp, mức phí cạnh tranh, dịch vụ hướng dẫn và giải quyết bồi thường nhanh chóng.

  • Bảo hiểm Xe ô tô Cá nhân Hùng Vương

   Bảo hiểm Xe ô tô Cá nhân Hùng Vương

   Không chỉ đơn thuần là phương tiện di chuyển, xe ô tô còn là tài sản có giá trị lớn đối với chúng ta. Hãy để Bảo hiểm Hùng Vương tư vấn và cung cấp giải pháp bảo hiểm chăm sóc cho chiếc xe của bạn với sản phẩm bảo hiểm phù hợp, mức phí cạnh tranh, dịch vụ hướng dẫn và giải quyết bồi thường nhanh chóng.

  • Bảo hiểm tai nạn người ngồi trên xe và lái phụ xe BHV

   Bảo hiểm tai nạn người ngồi trên xe và lái phụ xe BHV

   Bảo hiểm ôtô bồi thường cho thiệt hại tài chính của bạn phát sinh từ tai nạn liên quan đến xe ôtô của bạn. Đó là 1 hợp đồng giao kết giữa bạn và công ty bảo hiểm(CTBH), theo đó khi bạn đóng phí bảo hiểm(mua bảo hiểm) và CTBH cam kết sẽ bồi thường cho những thiệt hại theo quy định trong hợp đồng bảo hiểm.

  • Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe đối với bên thứ 3 và hành khách trên xe BHV

   Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe đối với bên thứ 3 và hành khách trên xe BHV

   Bảo hiểm ôtô bồi thường cho thiệt hại tài chính của bạn phát sinh từ tai nạn liên quan đến xe ôtô của bạn. Đó là 1 hợp đồng giao kết giữa bạn và công ty bảo hiểm(CTBH), theo đó khi bạn đóng phí bảo hiểm(mua bảo hiểm) và CTBH cam kết sẽ bồi thường cho những thiệt hại theo quy định trong hợp đồng bảo hiểm.

  • Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe cơ giới BHV

   Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe cơ giới BHV

   Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe cơ giới