Đăng ký thành viên cá nhân

 • Thành viên đăng tin không hạn chế.
 • Tin hiển thị trên mobile.
 • Tin có thể đăng tin được 10 hình ảnh.
 • Có thể UP tin lên đầu 3 lần/ngày/user.
 • Thành viên quản lý thông tin, video, hình ảnh.
 • Hỗ trợ các tiện ích khác.
 • Được ưu tiên sử dụng các tiện ích mới.
 • Nhận bản tin Cafeauto hàng ngày.
 •  
Đăng ký

Đăng ký thành viên Salon

 • Thành viên đăng tin không hạn chế.
 • Tin hiển thị trên mobile.
 • Tin được hiển thị theo Salon
 • Có thể UP tin lên đầu 3 lần/ngày/user.
 • Thành viên quản lý thông tin, video, hình ảnh.
 • Hỗ trợ các tiện ích khác.
 • Tiếp cận hàng ngàn nhà đầu tư mỗi ngày.
 • Được ưu tiên sử dụng các tiện ích mới.
 • Nhận bản tin xe mới CafeAuto.
Đăng ký