tên mô tả xe phù hợp giá (VNĐ) liên hệ
CAOSU CHỐNG RUNG A WAVE ALPHA mới/Wave STD) phanh cơ / vành nan - Wave RS (phanh đĩa) - WAVE S - WAVE RS (Phanh đĩa, vành nan) - WAVE ALPHA mới/Wave STD) ~ 3.630 Đại lý
GIOĂNG CHÂN XYLANH SH 125-150 ~ 55.000 Đại lý
GIOĂNG CHÂN XYLANH WAVE ALPHA mới/Wave STD) phanh cơ / vành nan - Wave RS (phanh đĩa) - WAVE S - WAVE RS (Phanh đĩa, vành nan) - WAVE ALPHA mới/Wave STD) ~ 7.480 Đại lý
CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ DẦU FUTURE NEO FI (phanh đĩa/vành nan) - FUTURE NEO FI (phanh đĩa/vành đúc) - FUTURE NEO FI (vành nan - phanh đĩa)- FUTURE NEO FI (vành đúc - phanh đĩa )- FUTURE X FI (vành nan - phanh đĩa) ~ 42.130 Đại lý
GIÁ BẮT AIR BLADE - AIRBLADE REPSOL ~ 11.440 Đại lý
CAOSU CHẮN BỤI AIR BLADE - AIRBLADE REPSOL ~ 15.290 Đại lý
CAOSU CHẮN BỤI CLICK ~ 9.350 Đại lý
KẸP ỐNG KHÍ ĐIỆN TỪ LEAD Special - LEAD ~ 8.910 Đại lý
KẸP DÂY GA CLICK (phanh đĩa/vành đúc/CBS) - CLICK PLAY(phanh đĩa/vành đúc/CBS) ~ 33.660 Đại lý
BỘ XY LANH Future II-phanh đĩa/vành nan ~ 1.182.720 Đại lý