BẢNG GIÁ XE ÔTÔ - XE MÁY - PHỤ TÙNG THÁNG 01/2015

Model Dòng xe Năm SX Nhiên liệu giá (VNĐ) catalogue liên hệ
-
Honda Air Blade 125 Scooter 2012 Xăng ~ 39.990.000 Download Đại lý
Honda Air Blade 2011 Scooter 2011 Xăng ~ 36.990.000 Download Đại lý
Honda Air Blade Fi (Thể thao) Scooter 2011 Xăng ~ 37.990.000 Download Đại lý
Honda Air Blade Fi Magnet Scooter 2011 Xăng ~ 38.990.000 Download Đại lý
Honda Air Blade Fi (tiêu chuẩn) Scooter 2011 Xăng ~ 36.990.000 Download Đại lý
Honda Air Blade Fi Magnet Scooter 2014 Xăng ~ 40.990.000 Download Đại lý
Honda Air Blade Fi (tiêu chuẩn) Scooter 2014 Xăng ~ 37.990.000 Download Đại lý
Honda Air Blade Fi (Thể thao) Scooter 2014 Xăng ~ 39.990.000 Download Đại lý
Honda Air Blade Ropsol Scooter 2011 Xăng ~ 35.600.000 Download Đại lý
-
Honda CLICK Exceed Scooter 2010 Xăng ~ 25.990.000 Download Đại lý
Honda CLICK play Scooter 2010 Xăng ~ 26.490.000 Download Đại lý
-
Honda Lead 2008 Scooter 2012 Xăng ~ 37.490.000 Download Đại lý
Honda Lead 2011 Scooter 2011 Xăng ~ 38.490.000 Download Đại lý
Honda Lead 2013 Scooter 2013 Xăng ~ 37.490.000 Download Đại lý
Honda Lead 2013 (Phiên bản Cao cấp) Scooter 2013 Xăng ~ 38.490.000 Download Đại lý
-
Honda SH 125C Scooter 2011 Xăng ~ 65.000.000 Download Đại lý
Honda SH 150C Scooter 2011 Xăng ~ 79.000.000 Download Đại lý
Honda SH 125C Scooter 2014 Xăng ~ 65.990.000 Download Đại lý
Honda SH 150C Scooter 2014 Xăng ~ 79.990.000 Download Đại lý
Honda SH Mode Scooter 2013 Xăng ~ 49.990.000 Download Đại lý
Honda SH Mode Scooter 2014 Xăng ~ 49.990.000 Download Đại lý
-
Honda Vision 2011 Scooter 2012 Xăng ~ 28.900.000 Download Đại lý
Honda Vision 2014 (Fi vành đúc) Scooter 2014 Xăng ~ 30.990.000 Download Đại lý
Honda Vision 2014 (Fi vành nan hoa) Scooter 2014 Xăng ~ 29.990.000 Download Đại lý
Honda Vision 2014 Scooter 2014 Xăng ~ 25.500.000 Download Đại lý
-
Honda Future 125 FI (vành nan) Scooter 2010 Xăng ~ 29.990.000 Download Đại lý
Honda Future 125 FI (vành đúc) Scooter 2010 Xăng ~ 30.990.000 Download Đại lý
Honda Future 125 FI (vành đúc) Scooter 2014 Xăng ~ 30.990.000 Download Đại lý
Honda Future 125 FI (vành nan) Scooter 2014 Xăng ~ 29.990.000 Download Đại lý
Honda Future II Scooter 2010 Xăng ~ 14.700.000 Download Đại lý
Honda Future Neo Scooter 2010 Xăng ~ 21.500.000 Download Đại lý
Honda Future neo FI Scooter 2008 Xăng ~ 22.500.000 Download Đại lý
Honda Future X Scooter 2010 Xăng ~ 23.500.000 Download Đại lý
Honda Future X Fi Scooter 2010 Xăng ~ 29.900.000 Download Đại lý
-
Honda Wave RSX FIAT Scooter 2010 Xăng ~ 30.590.000 Download Đại lý
Honda Wave 110 RSX Scooter 2009 Xăng ~ 20.490.000 Download Đại lý
Honda Wave S Scooter 2007 Xăng ~ 14.990.000 Download Đại lý
Honda Wave 110 RSX Scooter 2009 Xăng ~ 20.290.000 Download Đại lý
Honda Wave RSX FIAT Scooter 2010 Xăng ~ 30.590.000 Download Đại lý
Honda Wave 110 RSX Scooter 2009 Xăng ~ 18.790.000 Download Đại lý
Honda Wave RSX FIAT Scooter 2010 Xăng ~ 29.590.000 Download Đại lý
Honda Wave S Phiên bản ĐB Scooter 2012 Xăng ~ 17.990.000 Download Đại lý
Honda Wave S Phiên bản ĐB Scooter 2012 Xăng ~ 16.990.000 Download Đại lý
Honda Wave 110 RSX Fi Scooter 2014 Xăng ~ 23.990.000 Download Đại lý
Honda Wave 110 RSX Scooter 2014 Xăng ~ 21.990.000 Download Đại lý
Honda Wave 110 RS Scooter 2009 Xăng ~ 19.490.000 Download Đại lý
Honda Wave 110 S Scooter 2011 Xăng ~ 17.790.000 Download Đại lý
Honda Wave 110 S Scooter 2011 Xăng ~ 17.790.000 Download Đại lý
Honda Wave 110 S Scooter 2011 Xăng ~ 16.790.000 Download Đại lý
Honda Wave 110 S (ĐB) Scooter 2011 Xăng ~ 16.990.000 Download Đại lý
Honda Wave 110 S (ĐB) Scooter 2011 Xăng ~ 17.990.000 Download Đại lý
Honda Wave 110 RS Scooter 2009 Xăng ~ 19.490.000 Download Đại lý
Honda Wave 110 RS Scooter 2009 Xăng ~ 19.490.000 Download Đại lý
Honda Wave 110 RS Scooter 2012 Xăng ~ 17.990.000 Download Đại lý
Honda Wave Alpha Scooter 2007 Xăng ~ 16.990.000 Download Đại lý
Honda Wave Anpha Scooter 2000 Xăng ~ 16.990.000 Download Đại lý
Honda Wave RSV Scooter 2008 Xăng ~ 16.990.000 Download Đại lý
Honda Wave RSX Scooter 2008 Xăng ~ 13.600.000 Download Đại lý
Honda Wave RS Scooter 2006 Xăng ~ 12.500.000 Download Đại lý
Honda Wave S 110 Scooter 2010 Xăng ~ 17.500.000 Download Đại lý
Honda Wave ZX Scooter 2004 Xăng ~ 14.500.000 Download Đại lý
-
Honda Super Dream 2010 Scooter 2010 Xăng ~ 16.990.000 Download Đại lý
Honda Super Dream 2008 Scooter 2008 Xăng ~ 18.700.000 Download Đại lý
-
Honda Spacy 2009 Scooter 2009 Xăng ~ 30.800.000 Download Đại lý
-
Honda PCX 125 Scooter 2011 Xăng ~ 51.990.000 Download Đại lý
Honda PCX 125 Scooter 2010 Xăng ~ 51.990.000 Download Đại lý
Honda PCX 125 Scooter 2014 Xăng ~ 51.990.000 Download Đại lý
Ghi chú:
- Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi theo đại lý phân phối
- Giá được lấy từ nhà sản xuất, quy đổi thành VND theo tỉ giá hiện tại
- Bảng giá được cập nhật theo công bố của hãng sản xuất.
9.5/10 155 Views.